magnezja.pl

Sens ponad wszystko

Naczelna zasada, jaką się kierujemy przy tłumaczeniu, to przekazywanie sensu oryginału, zatem nie tłumaczymy bezmyślnie, dosłownie ani mechanicznie.
Zawsze mamy przy tym na uwadze potrzeby adresata tłumaczenia. Staramy się postawić na jego miejscu, dbając
o jak największą klarowność i wartość informacyjną, a także odpowiedni rejestr i styl. W miarę możliwości
i potrzeb, dążymy do osadzenia tłumaczenia w kontekście kulturowym i instytucjonalnym znanym adresatowi.
Sygnalizujemy napotkane problemy, zwracamy uwagę na ewentualne usterki oryginału, kontaktujemy się, gdy potrzebne są dodatkowe informacje.

Wszelkie dokumenty związane z tłumaczeniem traktujemy jako ściśle poufne.

Można nas sprawdzić

Na życzenie wykonujemy bezpłatne tłumaczenie próbne
(do jednej strony rozliczeniowej tekstu).
Projekt i wykonanie: www.robakdesign.com © 2005
Wszelkie prawa zastrzeżone.